Boys Junior Varsity Golf, Boys Varsity Golf · MHS Boys Golf Tryouts 2020